Najlepšie riešenia sú vaše vlastné - koučing vás k nim dovedie.

Profesionálny koučing prináša získanie nového pohľadu na veci. To prináša lepšie rozhodnutia, zlepšenie medziľudských vzťahov a zvýšenie sebaistoty.

Klienti navyše hovoria o výraznom zvýšení produktivity v práci a tiež o zvýšení spokojnosti s vlastným životom a dosiahnutí významných cieľov. Koučing je celosvetovo uznávaná a vysoko efektívna metóda sebarozvoja a riadenia.

Koučovacie rozhovory sú vždy zamerané na budúcnosť a na riešenie – nezaoberajú sa analýzou problému ani jeho dôvodmi. Preto sú tieto rozhovory vysoko pozitívne a motivujúce. Väčšina koučovacích rozhovorov je pre klienta príjemným zážitkom sebapoznania, odhalenia vlastného potenciálu a obnovenia osobnej motivácie.

zora-groholova

Ako to funguje

features

Pri práci s klientmi využívam sériu sedení, ktorých dĺžka a rozsah sa dohadujú na prvom, bezplatnom ukážkovom sedení. Jedno sedenie trvá obvykle 2 hodiny a štandardná koučovacia séria má 6 sedení. Na prvom sedení si klient sám určí 1 – 3 témy koučovacej série.

features

V rámci štrukturovaného rozhovoru si klient určí ciele a naznačí cesty, ktoré vedú k ich dosiahnutiu. Ciele sa najčastejšie týkajú rozhodnutí a efektivity v práci, zlepšenia pracovných a osobných vzťahov a zlepšienia fyzickej kondície. Pracujeme s osobnou motiváciou, zameraním na cieľ a čiastkovými úlohami.

features

Svojim klientom nikdy neradím. Filozofia koučovania je založená na presvedčení, že najlepšie riešenia sú tie, na ktoré klient príde sám. Moje skúsenosti z koučovacích rozhovorov s množstvom klientov ma presvedčili o tom, že to funguje dokonale. Klienti odchádzajú zo sedení s pozitívnym pocitom a silne motivovaní k plneniu cieľov, ktoré si sami určia.

features

Osobný koučing: individuálne sedenia s jedným klientom v dĺžke 60 – 120 minút. Kvalitný priestor na rozmýšľanie, hľadanie riešení a uchopenie nápadov.

features

Tímový koučing: vytvorenie priestoru na riešenie konkrétnej situácie. Skupinový rozhovor s cielenou zostavou otázok, ktoré vedú k spoločnému riešeniu a zároveň k osobnej motivácii každého člena tímu.

features

Partnerský koučing: hľadanie spoločných riešení s použitím prvkov individuálneho aj tímového koučingu a metód používaných pri mediácii.

Čo môže koučing priniesť vám?spokojní klineti

0%

klientov je spokojných so zážitkom z koučovania

opätovné koučovanie

0%

klientov by sa znova rozhodlo pre koučovanie

zlepšenie time managementu

0

zlepšenie time managementu

0

zlepšenie tímovej práce

Zdroj: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently by PricewaterhouseCoopers.

Referencie klientov

Koučovanie s Inkou Grohoľovou bolo pre mňa veľmi hodnotné v tom, že mi ukázala nový pohľad na veci. Vďaka tomu som bola schopná urobiť dôležité rozhodnutia, ktoré som dlhšie odkladala a vyriešila som si pracovné pozície a kompetencie vo firme, zlepšila pracovné vzťahy s kolegami a spolupracovníkmi a naučila som sa techniky, ako ostať efektívna aj pod časovým tlakom.

Irma Chmelová

zakladateľka portálu ProSenior, 2.miesto v súťaži Podnikateľka Slovenska 2013

Najväčším prínosom bolo pre mňa pochopenie, že koučovanie je v podstate metóda lepšieho sebapoznania. Denne sa k tejto myšlienke vraciam vo svojej práci a pripomínam si, že odpovede a riešenia na denno-denné problémové či krízové situácie poznám iba ja, avšak tieto odpovede treba hľadat za hranicami bežných rutinných nápadov a myšlienok. Veľmi sa mi páči prístup diskusie s Inkou, ktora navádza na tieto myšlienky formou jasne položených otázok, smerujúcich k riešeniu týchto situácií. Pri sedeniach, ktoré som s Inkou absolvoval, som sa však presvedčil, že koučing nemôže robiť človek sám, ale musí mať šikovného kouča, ktorým Inka nepochybne je.

Tomáš Ondrčka

General Manager, Hotel Devín****

Koučingové stretnutia s Inkou boli pre mňa inšpiráciou a aj kúskom ďalšieho sebapoznania. Viaceré myšlienky z našich spoločných stretnutí mám stále na pamäti a pomáhajú mi efektívnejšie komunikovať v konfliktných situáciach a mať ich pod kontrolou.

Adriana Šatková

obchodná a marketingová riaditeľka, Coloplast a.s.

O mne

author

Som koučka s medzinárodnou certifikáciou. Pracujem s desiatkami individuálnych aj firemných klientov z rôznych oblastí, s partnerskými dvojicami a tímami.

Pracujem v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Využívam metódu Brain based Coaching, ktorá je založená na najnovších poznatkoch neurovedcov o fungovaní mozgu a efektívnom využívaní jeho schopností.

Spolupracujem s TV Markíza, Slovenským rozhlasom, Rádiom Viva a inými médiami, kde hovorím o vzťahoch, komunikácii, motivácii a riešení konfliktov.

Som tiež registrovaná mediátorka pri Ministersteve spravodlivosti a zriaďovateľka Bratislavského mediačného centra, kde sa venujem riešeniu konfliktov v rodinách, pri výchove, alebo v pracovných a iných vzťahoch.

signature

Kontakt

Ďakujeme! Vaša správa bola odoslaná.

Nastala chyba, skúste stránku obnoviť a odoslať formulár znova.